facebook
schowaj

Strona Medical Beauty Group wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie lub uzyskiwanie do nich dostępu,
zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

S&P Nowe Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanów Zjednoczonych 72/204; 04 – 036 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000472299, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 1132867972, mbg@mbgonline.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

_________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

_________________________________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

 

__________________________________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

______

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

  • TRIND
  • exit
  • pn

Nagłówek

t