facebook
schowaj

Strona Medical Beauty Group wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie lub uzyskiwanie do nich dostępu,
zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Wykorzystanie danych osobowych

2. Pliki cookies na stronie internetowej www.mbgonline.pl

3. Dezaktywowanie plików cookies

4. Zmiany polityki prywatności

5. Kontakt

 

1. [Wykorzystanie danych osobowych]

1.1 S&P Nowe Technologie Sp. z o.o., ul. Stanów Zjednoczonych 72/204,04-036 Warszawa, NIP 1132867972, REGON 1468118639, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000472299, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 złotych  (dalej także jako „S&P”) gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników (dalej także jako: „Użytkownicy”) niniejszego serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.mbgonline.pl (dalej także jako: „Serwis” lub „Strona Internetowa”) - przekazywane przez nich w trakcie korzystania z Serwisu - na zasadach przedstawionych poniżej.
1.2 Administratorem danych jest S&P Nowe Technologie Sp. z o.o., ul. Stanów Zjednoczonych 72/204,04-036 Warszawa, NIP 1132867972, REGON 1468118639, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000472299, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 złotych  .
1.3 Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

1.4 S&P gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu: imię i nazwisko, adres, telefon oraz adres email.
1.5 Gromadzone dane osobowe nie są powierzane przez Administratora danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów świadczących dla S&P usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.), usługi transportowe (R2G Polska Sp. z o.o.), usługi płatnicze (DialCom24 Sp. z o.o.), usługi informatyczne (Positive Power Sp. z o.o.) oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na mocy przepisów prawa.
1.6 Gromadzone dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej między S&P a Użytkownikiem Serwisu oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Realizacja celu marketingowego polega w szczególności na przesyłaniu informacji o ofercie i promocjach S&P.
1.7 Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zrealizowania umowy, a także równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie we wskazanych powyżej celach.
1.8 Osoba, której dotyczą zbierane dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu skorzystania z niniejszego uprawnienia należy skontaktować się z S&P – administratorem danych (dane kontaktowe podane na końcu niniejszej Polityki prywatności).

2. [Pliki cookies w Serwisie]

2.1 S&P gromadzi i przetwarza również dane zbierane przez pliki cookies.
2.2 Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi występującymi zazwyczaj w formie niewielkich plików tekstowych. Są one wysyłane z niniejszego Serwisu do urządzenia (komputera, tabletu itp.) Użytkownika korzystającego ze Strony Internetowej i następnie przechowywane na takim urządzeniu. Pozwalają dostosować funkcjonowanie Serwisu do preferencji danego Użytkownika.
2.3 Serwis stosuje pliki cookies przede wszystkim w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji funkcjonowania Serwisu. Pliki te nie służą do identyfikacji konkretnego Użytkownika; rozpoznawane jest jedynie urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Internetu, oraz przeglądarka internetowa. Pliki cookies są szyfrowane tak, by uniemożliwić korzystanie z nich przez podmioty nieuprawnione.
2.4 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Użytkownika korzystającego z Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest S&P.
2.5 Pliki cookies mogą być używane również przez serwisy, do których odwołania są umieszczone na niniejszej Stronie Internetowej (np. przez serwis „Facebook”). Funkcjonowanie plików cookie używanych przez takie serwisy podlega odrębnej, stosowanej przez nie polityce prywatności.
2.6 Stosowanie plików cookies przez S&P nie jest szkodliwe i nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
2.7 S&P w Serwisie stosuje cookies w następujących obszarach:

2.7.1 cookies google-analytics.com – stosowane w celach statystycznych; polityka prywatności serwisu Google Analytics opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/;

2.7.2 cookies funkcjonalne – związane z technicznym funkcjonowaniem Serwisu i jego konfiguracją (m.in. dostosowaniem jego działania do preferencji użytkownika);
2.7.3 cookie społecznościowe  - pozwalają zintegrować Serwis z portalami społecznościowymi; to m.in. cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”. Polityka prywatności serwisu AddThis opisana jest w języku angielskim pod adresem: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors;

2.7.4 cookies potwierdzające akceptację polityki prywatności Serwisu;
2.7.5 cookies reklamowe – pozwalają dostosować wyświetlane reklamy do potrzeb Użytkownika; mogą być używane także do wyświetlania reklam poza stronami Serwisu;
2.7.6 cookies pozwalające S&P na reklamowanie się na innych serwisach internetowych, w tym na dodanie linka odsyłającego do strony S&P;
2.7.7 cookies umożliwiające zapamiętanie jak Użytkownicy korzystają z Serwisu (np. które strony są przez nich najczęściej odwiedzane)
2.7.8 cookies pozwalające dostosować wyświetlane dane do lokalizacji Użytkownika;
2.7.9 cookies pozwalające na uwierzytelnienie wizyty danego Użytkownika i dostosowanie do niego funkcjonalności Serwisu;
2.7.10 cookies pozwalające na weryfikację autentyczności, optymalizację wydajności Serwisu i jego bezpieczeństwo;
2.8 S&P stosuje następujące rodzaje plików cookies w Serwisie:

2.8.1 pliki cookies „sesyjne” – są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia
2.8.2 pliki cookies „stałe” – są przechowywane przez dłuższy okres, zależny od ustawień dokonanych w przeglądarce Użytkownika

 

3. [Dezaktywowanie plików cookies]

3.1 Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić w przeglądarce internetowej ustawienia dotyczące plików cookies, aż do całkowitego ich zablokowania.
3.2 Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację stosowanych przez Serwis cookies.
3.3 Zmiana ustawień poziomu ochrony przed cookies zwiększa bezpieczeństwo i ochronę danych, ale może jednocześnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

W celu ustawienia indywidualnego poziomu ochrony przed cookies, w zależności od używanej przeglądarki internetowej, należy:

a) Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki wybrać: NARZĘDZIA > OPCJE > PRYWATNOŚĆ, a następnie uaktywnić pole: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O akceptacji cookies Użytkownik będzie decydował klikając pole „Akceptuj ciasteczka”.

b) Google Chrome

Z menu przeglądarki wybrać: USTAWIENIA > POKAŻ USTAWIENIA ZAAWANSOWANE > PRYWATNOŚĆ > USTAWIENIA TREŚCI, a następnie w polu „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookies.

c) Internet Explorer

Z menu przeglądarki wybrać: NARZĘDZIA > OPCJE INTERNETOWE > PRYWATNOŚĆ, a następnie suwakiem ustawić wybrany poziom bezpieczeństwa i zatwierdzić zmianę przyciskiem „OK”.

d) Opera

Z menu przeglądarki wybrać: NARZĘDZIA > PREFERENCJE > ZAAWANSOWANE, a następnie zaznaczyć – lub nie – pozycję „Ciasteczka”.

 

4. [Zmiany polityki prywatności]

4.1. Wszelkie zmiany w zakresie polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez S&P będą udostępniane na niniejszej Stronie Internetowej.

 

5. [Kontakt z Administratorem danych]

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies przez Serwis, prosimy o kontakt pod adresfem podanym poniżej:

S&P Nowe Technologie Sp. z o.o.

ul. Stanów Zjednoczonych 72/204

04-036 Warszawa

e-mail: mbg@mbgonline.pl

 

Warszawa, dnia 20 maj 2018 r.

 

  • TRIND
  • exit
  • pn

Nagłówek

t